Wat is de ROE (Return on Equity) van een bedrijf en hoe gebruik je dit?

Return on Equity
De Return on Equity is een beleggingsratio om aan te geven hoeveel rendement wordt behaald op het eigen vermogen. Ook wordt deze ratio gebruikt om bedrijven onderling met elkaar te vergelijken.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Na mijn eerdere artikelen over de P/E Ratio en de Dividend Yield van een bedrijf wordt in dit artikel een ander beleggingsratio uitgelegd, namelijk de ROE. Maar wat is eigenlijk de ROE en waar wordt het voor gebruikt?

Wat is de Return on Equity??

De ROE staat voor Return on Equity, ook wel in het Nederlands vertaald naar rendement op eigen vermogen. Het wordt als maatstaf gebruikt om de rentabiliteit of winstgevendheid te bepalen van een bedrijf.

Als voorbeeld, een ROE van 20% geeft aan dat een bedrijf voor elke 200 euro van het eigen vermogen 40 euro winst maakt.

Het is trouwens ook één van Warren Buffett zijn favoriete beleggingsratio’s. De Return on Equity wordt vooral gebruikt om de prestaties van bedrijven in dezelfde branche te vergelijken.

Hoe bereken je de ROE (Return on Equity)?

Om de ROE te berekenen wordt de nettowinst gedeeld door het eigen vermogen van een bedrijf. Het eigen vermogen kan worden berekend door de totale activa te nemen en alle verplichtingen, zoals leningen, daarvan af te trekken. De Return on Equity kan daarom ook gezien worden als het rendement op alle activa minus de verplichtingen (zoals leningen/schulden).

Return on Equity berekening

Berekening van de Return on Equity

Uit bovenstaande alinea is bekend hoe je de ROE berekend, maar nu gaan we dat met een praktijkvoorbeeld toepassen. Hieronder een berekening van de ROE van Amazon. Om de twee factoren (nettowinst en eigen vermogen) te achterhalen kan je op het internet op zoek gaan naar een beleggingssite zoals Yahoo Finance waar je gemakkelijk de resultatenrekening en de balans van Amazon kan vinden. Wanneer je de twee factoren hebt kan je gemakkelijk de Return on Equity berekenen. Vaak vind je dit percentage al bij Yahoo Finance en hoef je deze stappen allemaal niet te doen.

BedrijfNettowinst Amazon (2020) Eigen vermogen Amazon (2020)Return on Equity
Amazon$29.44B$93,4B31%

Wat is een goede ROE (Return on Equity)?

De ROE wordt dus vooral gebruikt om de prestaties van bedrijven in dezelfde branche te vergelijken. Return on Equity’s van rond de 10-20% worden over het algemeen als goed en efficiënt beschouwd, maar dit is dus afhankelijk van de branche. Apple en Microsoft hebben beide een ROE van meer dan 100%, terwijl dat bij Ahold en Walmart lager ligt met 9,5% 15%. Meer voorbeelden van bedrijven die een ROE hebben tussen de 10-20% zijn: Tesla (12%) en Alibaba (13%).

Nadelen van de Return on Equity ratio

Met een hoge ROE-ratio zou je kunnen concluderen dat het bedrijf financieel stabiel is en dat het aandeel de komende tijd gaat stijgen. Maar je hebt meerdere beleggingsratio’s nodig om daar een juist antwoord op te krijgen. Een bedrijf met een hoge ROE-ratio kan bijvoorbeeld ook veel schulden hebben en als de bedrijfsactiviteiten minder goed gaan kan het problemen krijgen om de schulden te financieren. Een ander voorbeeld is dat een bedrijf zeer lage kosten heeft en slechts weinig eigen vermogen, maar wel een hoger rendement behaald en daarmee efficiënter en beter lijkt dan dat het bedrijf daadwerkelijk is.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico’s. Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Ik ben geen financieel adviseur en de content op dejongebeleggerij.nl is geen financieel advies.

De informatie op de website is gebaseerd op persoonlijke ervaringen. 

Meest recente artikelen